Garancija in vračilo blaga

Izdelki Hanna so izdelani v lastni proizvodnji s standardom ISO 9001: 2008 in izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti v industriji. Hannovi visoki standardi veljajo tudi, če se izdelek vrne zaradi napak v materialu ali izdelavi.

Vračilo blaga

Kupec ima pravico, da v roku 14 dni obvestiti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. To lahko sporoči na elektronski poštni naslov: [email protected]. Pri tem potrošnik krije le stroške vračila blaga.

Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za naslednje vrste izdelkov :

 • Za zaprte, zapečatene izdelke, ko je bil pečat (oziroma tesnilo, pokrov) med dostavo poškodovan (odprt, odstanjen).
 • Pokvarljivo blago (na primer: elektrode, raztopine in reagenti)

Odpovedni rok začne teči na dan, ko je potrošnik sprejel blago.

Kupec mora o odpovedi obvestiti podjetje in sicer na obrazcu (obrazec se nahaja tu) ali z nedvoumno izjavo, ki jasno nakazuje odstop od pogodbe. Odstopna izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

V primeru odpovedi pogodbe bo podjetje takoj, ali najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe, vrnilo vsa prejeta plačila.

Plačilo se lahko zavleče, dokler se blaga ne vrne ali prejme. in dokler se ne prejme dokaza, da ste blago poslali nazaj.

Skladno s 43. členom “Zakona o varstvu potrošnikov” odstop od pogodbe ni mogoč, če so bila naročena zdravila, prehranska dopolnila in drugi posebni izdelki. To ne velja v primerih dostave pokvarljivih izdelkov.

Če je potrošnik blago že prejel in od naročila odstopi, mora blago nepoškodovano in v nezmanjšani količini poslati ponudniku v 14 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od naročila. In račun mora biti priložen. Čeprav ni obvezno, bomo vašo navedbo razloga vrnitve, preučili.

Odstopitev od pogodbe, kot je zgoraj navedeno, ne velja oziroma ni dovoljen nobeni pravni osebi in strankam izven EU. Ti kupci imajo pravico do odstopa od pogodbe samo v primeru, da je blaga pokvarjeno.

Omejitve

Izdelke, ki imajo garancijo, je mogoče vrniti v popravilo ali zamenjavo samo po presoji Hanne. V nekaterih okoliščinah je lahko ukrep povračilo kupnine za izdelek.

Za uveljavitev garancije Hanna meter, prosim izpolnite obrazec za registracijo, ki ga najdete na Hannini spletni strani: hannaservice.eu/service-request. Šele ob predložitvi obrazca, bo Vaš izdelek obravnavan po Haninem sledečem garancijskem načrtu.

Za kupljene Hannine izdelke velja 18 mesečna garancija za napake pri izdelavi in napake materiala in sicer, ko se uporabljajo po predvidenem namenu in se vzdržujejo v skladu z navodili. Za vse Hannine elektrode in testerje pa velja garancija šest mesecev.Ta garancija je omejena na popravilo ali zamenjavo.

Poškodba (okvara) zaradi nesreče, zlorabe, nedovoljenega posega ali pomanjkljivega vzdrževanja, ni zajeta.

Če je potrebna storitev, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Če je izdelek pod garancijo sporočite številko modela, datum nakupa, serijsko številko in vrsto težave. Če popravilo ni krito z garancijo, boste obveščeni o nastalih stroških.

Če želite vrniti izdelek Hanna Instruments (za garancijo in ne za garancijski servis, zamenjavo, ponovne kalibracije in popravila), najprej pridobite številko RGA (Return Goods Authorization) in sicer na oddelku ([email protected]) in ga nato pošljite v naprej plačanih stroških pošiljanja. Vsak izdelek, ki nima RGA številke, bo zavrnjen. Vsi izdelki, ki so vrnjeni v popravilo ali garancijsko zamenjavo, MORAJO imeti priloženo dokazilo o nakupu, na primer originalni račun ali dobavnica.

Ko pošiljate kateri koli izdelek, naj bodo pravilno zapakirani in primerno zaščiteni. Pošiljatelj je odgovoren za pospešitev morebitnih odškodninskih zahtevkov, vloženih proti prevozniku.

Pogoji prodaje

Hanna Service d.o.o. (v nadaljevanju besedila: Hanna Service ali Hanna) jamči skladnost izdelka le ob dostavi, s specifikacijami- navedenimi v spremnih dokumentih in da je prodano blago brez proizvodnih napak ali napak na materialu. Hanna Service ne jamči primernosti izdelkov za posebno določen namen ali za posebno uporabo, razen v primerih, ko je to izrecno navedeno v spremni dokumentaciji izdelkov.

Garancija bo veljala za obdobje, ki je določeno v tem dokumentu, v pogojih, določenih v tem dokumentu. Ta garancija je IZKLJUČENA v naslednjih primerih:

 1. Uporaba ni v skladu s pogoji uporabe, opisanimi v spremljajoči dokumentaciji izdelkov, ali če se uporabljajo izdelki za druge namene ali aplikacije, ki jih Hanna Service ne določa
 2. Napačno, nezadostno, nepravočasno ali neustrezno vzdrževanje izdelkov, vključno z redno zamenjavo ustreznih zalog, z navodili priložene dokumentacije izdelkov ali kakršno koli dodatno dokumentacijo, ki jo je predložil Hanna Service, vključno z objavami na njenem spletnem mestu
 3. Škoda, ki nastane med prevozom izdelkov ali škodo, ki se lahko pripiše drugim vzrokom, izključujoč poškodovanega materiala ali poškodbo nastale v proizvodnji. Kupec v primeru spora s podjetjem Hanna Service nosi breme dokazovanja uporabe izdelka v skladu s pogoji uporabe, opisanimi v spremljajoči dokumentaciji izdelka, ali za namene ali aplikacije, ki jih Hanna Servis določa, kot je navedeno spodaj, kot tudi v zvezi z izvajanjem rednega, popolnega, pravočasnega in ustreznega vzdrževanja izdelkov, vključno z redno zamenjavo ustreznih zalog, v skladu z navodili priložene dokumentacije izdelkov ali kakršno koli dodatno dokumentacijo Hanna Service, vključno z objavami na njenem spletnem mestu. Servis Hanna ni dolžna opravljati garancijskih del na izdelkih:
  • – za tiste sestavne dele, ki so po svoji naravi izpostavljeni obrabi
  • – če obstajajo vidni dokazi ali če obstajajo znaki, da je stranka in / ali nepooblaščeno osebje po njih nedovoljeno posegala.
  • – če je škoda posledica katerega koli drugega razloga, izključujoč okvara izdelave ali materialov. Popravila izvedena pod garancijo bodo brezplačna.

Hanna Service ponuja svojo podporo in pomoč samo na izdelke, ki jih Hanna Service prodaja neposredno.

Garancijski pogoji in njena določila

Kupec mora v primeru stvarne napake izdelka, zajetih v garanciji, s pisnim obvestilom poslati neposredno na:

Hanna Service d.o.o. – Sermin 75H – 6000 Koper (Slovenija)

in sicer najpozneje v 8 (osmih) dneh po odkritju napake in tudi priložiti kopijo dostavnih dokumentov, račun ali spremljajoče listine, ki jasno pojasnijo sporno napako. Po tem roku ta ugovor ne bo več sprejet. Kupec bo v primeru spora s podjetjem Hanna Service d.o.o. nosil breme dokazovanja glede pravočasnosti izpeljave reklamacije in z datumom dejanskega odkritja okvare.

V primeru napak v proizvodnji in / ali materialov, ki so že obstajale v času prodaje, bo kupec:

 1. odpisati morebitne pomanjkljivosti v pisni obliki na način, ki je naveden zgoraj
 2. prejeti povratno številko (RGA) od Hanna Service z dovoljenjem za vrnitev izdelka
 3. nosi stroške pošiljanja in carinjenja RGA

Hanna Service bo izvedla tehnično preverjanje instrumentov, prejetih z RGA številko. Če se ugotovijo sporne napake, lahko Hanna Service po lastni presoji nadaljuje s popravilom ali zamenja izdelek.

Hanna Service bo kupcu vrnil instrument na svoje stroške.

Hanna Service bo jamčila za izdelke le, če se spoštuje predhodnih 5 točk in samo, če je blago vrnjeno Hanni v originalni embalaži, nedotaknjeno, brez nalepk ali etiket, razen originalnih.

Omejitve odškodnine za škodo

Tudi v primeru škode, ki jo pokriva garancija, bo Hannina odgovornost omejena na obveznost popravljanja izdelka ali zamenjavo izdelka in na Hannino možno storitev, ko lahko kupcu vrne kupnino za poškodovan izdelek.

Hanna Service ni odgovorna za kakršno koli škodo, ki jo je povzročila stranka ali katera koli tretja oseba, kot je, vendar ne omejeno na škodo, ki jo je povzročil kupec ali katera koli tretja oseba zaradi posledic uporabe izdelka, neposredne in posredne škode na premoženju, kot so, vendar ne omejeno na izpad, škodo na izdelkih in lastnini kupca ter / ali tretjih oseb, stroški servisiranja ter rednega in izrednega vzdrževanja in popravil.

Hanna Service d.o.o.

Vse cene so brez DDV in brez stroškov dostave, razen če ni to kako drugače določeno. Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenjia) — davčna številka: SI92346669 © 2024 Vse pravice pridržane