SKU
HI5522-02

Raziskovalni več-parameterski merilnik pH/ORP/ISE ter EC/TDS/upornosti/slanosti in temperature - HI5522-02

1.365,00 €
Na zalogi

HI5522 je napredni raziskovalni merilnik pH/mV/ISE/EC/TDS/slanosti/upornosti, ki je popolnoma prilagodljiv z velikim barvnim LCD zaslonom, kapacitivnimi tipkami na dotik in USB vhodom za povezavo z osebnim računalnikom. HI5522 ima ogromno različnih funkcij, kot so ISE inkrementalne metode, beleženje podatkov, omejitve alarma, obsežen GLP in še mnogo več. Istočasno pa merilnik ohranja enostavno uporabo tako z namensko tipko za rutinske operacije kot z virtualnimi tipkami, ki uporabnika vodijo skozi možnosti nastavitve. HI5522 zagotavlja zanesljive meritve z edinstveno Hannino CAL Check funkcijo, ki opozori uporabnika na morebitne težave med kalibracijo, tudi ko je pufer zapackan ali pa je potrebno očistiti sondo.

HI5522 je napredni raziskovalni merilnik za pH/ORP/ISE ter EC/TDS/slanosti/upornosti, ki je popolnoma prilagodljiv z velikim, barvnim LCD zaslonom, kapacitivnimi tipkami na dotik in vhodom USB za povezavo z osebnim računalnikom.

HI5522 je dvokanalni merilnik, ki omogoča hkratno merjenje pH, ORP ali ISE na enem kanalu in EC, TDS, slanosti ali odpornosti na drugem. Kanal ena ima BNC povezavo in sicer za uporabo široke linije pH in ORP elektrod, ki jih ponuja Hanna Instruments.

Merilnik ima stekleno "telo" (HI1131B) , dvojni spoj, kombinirano pH elektrodo, ki deluje v širokem temperaturnem območju od 0 do 100 °C. Vsi odčitki, zaradi temperaturnih nihanj, se samodejno izravnajo in sicer z ločeno temperaturno sondo (HI7662-T) ali z vgrajenim temperaturnim senzorjem v prevodni sondi drugega kanala.

HI5522 ima priloženo štiri-obročno prevodno sondo (HI76312), ki deluje v širokem območju od 0.000 μS/cm do 1000.0 mS/cm*. Merilnik lahko nastavite na samodejni razpon, v katerem merilnik izbere ustrezen razpon prevodnosti od sedmih razponov ali fiksno območje, v katerem bo merilnik prikazoval odčitke le v μS / cm ali mS / cm.

Vsi odčitki se samodejno izravnajo zaradi temperaturnih nihanj in sicer z vgrajenim temperaturnim senzorjem. Korekcijski koeficient temperature je nastavljiv od 0.00 do 10.00 %/°C. Kot pH meter lahko HI5522 kalibriramo do pet-točkovno, z izbiro osem predhodno programiranih puferjev ali pet puferjev po meri.

HI5522 vsebuje Hannino ekskluzivno funkcijo “CAL Check”, ki je namenjena, da uporabnika opozori na morebitne težave med postopkom umerjanja pH. Kazalniki, ki se prikažejo med kalibracijo sta “Electrode Dirty/Broken” (Elektroda je zapackana / razbita) in “Buffer Contaminated”: (Puferska kontaminacija). Po končani kalibraciji se splošno stanje sonde prikaže v odstotkih glede na funkcijo (offset) in nagiba elektrode.

V načinu ISE lahko HI5522 kalibriramo do pet točkovno, z izbiro petih fiksnih standardov ali petih po meri uporabnika, opredeljenih v kateri koli koncentracijski enoti. Kalibracijski podatki, vključno z datumom, uro, uporabljenimi standardi in naklonom, lahko kadar koli dostopate skupaj s trenutno meritvijo, tako da izberete možnost prikazovanja "dobre laboratorijske prakse: (Good Laboratory Practice) – GLP”.

HI5522 - merilnik EC/TDS/slanosti/upornosti kalibriramo do štiri točkovne, z izbiro šestih vnaprej programiranih standardov prevodnosti ali prilagojenih standardov po meri. Upornost, TDS, praktična slanost (PSU) in naravna lestvica slanosti vode, se vsi kalibrirajo prek prevodnosti. % NaCl se umeri v eno- točkovni, s standardom slanosti (HI7037). Kalibracijski podatki, vključno z datumom, uro ter uporabnimi standardi, "offset" in faktorja celice je mogoče dostopati kadarkoli

skupaj s trenutno meritvijo, tako da izberete možnost prikaza "dobre laboratorijske prakse (GLP)".

Za merjenje vode visoke čistosti, ki se uporablja v farmaciji, je HI5522 programiran s tremi stopnjami USP < 645> načinom. Ko je stopnja dosežena, se ustvari poročilo in ga je mogoče shraniti. Do 200 poročil je mogoče shraniti in prenesti v računalnik, združljiv z Windows®, s priloženim z USB kablom in programsko opremo.

Na voljo so trije izbirni načini beleženja: samodejno, ročno in AutoHold logging (samodejna zadrži). Do 100.000 podatkovnih točk je mogoče posneti na 100 lotov z največ 50.000 zapisov (max/lot) na vsakem kanalu in jih izvozite v računalnik za pregled in shranjevanje podatkov.

Prilagodljiv uporabniški vmesnik

Uporabniški vmesnik HI5522 uporabniku omogoča prikaz meritev v različnih načinih: osnovna meritev s podatki GLP ali brez, grafi v realnem času in beleženje podatkov. Merila za umerjanje kalibracije je mogoče prilagoditi hitro, razumno in natančno. Programirane meje alarma lahko nastavite znotraj ali zunaj dovoljenih meja.

Grafični barvni LCD zaslon

HI5522 ima barvni grafični LCD z “on-screen help” (za pomoč), grafične in barvne konfiguracije po meri. Zaslon omogoča grafični prikaz v realnem času in uporaba virtualnih tipk pa omogoča intuitiven uporabniški vmesnik.

Zmogljiv dotik

HI5522 vsebuje občutljive kapacitivne tipke na dotik, za natančen pritisk tipke med navigacijo po menijih in zaslonih. Obstajajo štiri namenske tipke, ki se uporabljajo za rutinske operacije, vključno s kalibracijo in preklapljanjem merilnih načinov in štiri virtualne tipke, ki se spreminjajo glede na uporabo. Zmogljiva tehnologija na dotik zagotavlja, da se gumbi nikoli ne zamašijo z ostanki vzorcev.

Sonda prevodnosti, 4-obročna

Vsi odčitki se izvajajo s štiri-obročno prevodno sondo HI76312, ki ima vgrajen temperaturni senzor za samodejno korekcijo temperature. Štirje obroči so narejeni iz platine, telo elektrode pa iz polieterimidne (PEI) plastike, ki je odporno na številne močne kemikalije. Zasnova s ​​štirimi obroči omogoča uporabo te sonde v širokem razponu meritev.

Izbira kalibracije

Samodejno prepoznavanje puferjev, polavtomatsko in neposredno ročno umerjanje pH, je na voljo za umerjanje do pet- točkovno, od izbire osem standardnih puferjev in do petih puferjev po meri. Za kanal prevodnosti lahko umerjanje nastavite na samodejno standardno prepoznavanje ali vnos po meri uporabnika, skupaj z izbiro enojne ali več točkovne. Umerjanje se lahko izvede do štiri točkovne, če je izbrana več točkovna kalibracija.

CAL Check™

"CAL Check" opozori uporabnike na morebitne težave med umerjanjem pH elektrode. Kazalnika, ki se prikažeta med kalibracijo sta “Electrode Dirty/Broken” (Elektroda je zapackana / razbita) in “Buffer Contaminated”: (Puferska kontaminacija), odzivni čas elektrode, splošno stanje sonde v odstotkih, glede na funkcijo (offset) in nagiba elektrode.

Podatki o GLP

HI5522 vključuje funkcijo GLP, ki uporabnikom omogoča ogled podatkov o umerjanju in informacij o poteku kalibracije, s pritiskom na tipko. Podatki o kalibraciji vključujejo datum, čas in standarde, ki se uporabljajo za umerjanje.

ISE merjenje z izbiro

Koncentracijske enote HI5522 omogoča umerjanje in odčitavanje pri izbiri koncentracijskih enot. Izbira enot koncentracije vključuje ppt, g/L, mg/mL, ppm, mg/L, μg/L, ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v in uporabniško definirano enoto.

Merjenje ISE z inkrementalnimi metodami

Znano seštevanje, znano odštevanje, dodajanje analita in inkrementalni postopki odvzemanja analita so v naprej programirani v HI5522. Preprosto sledite navodilom na zaslonu in merilnik bo samodejno opravil izračun, kar bo omogočilo doseganje višje stopnje natančnosti v primerjavi z neposredno meritvijo ISE.

Zapisovanje podatkov

Na merilniku HI5522 so na voljo trije izbirni načini beleženja: samodejno, ročno in “AutoHold logging” (samodejno zadrži). Samodejno in ročno posname do 100 lotov z zapisi 50.000 (max/lot), z do 100.000 skupnimi podatki. Samodejno beleženje vsebuje možnost shranjevanja podatkov glede na obdobje vzorčenja in interval.

Prenos podatkov

Podatki se lahko prenesejo v osebni računalnik prek kabla USB in programske opreme HI92000 (oba se prodajata posebej).

Kontekstualna pomoč

Kontekstualna pomoč je vedno na voljo s posebnim gumbom “HELP” (pomoč). Na zaslonu so na voljo jasna in hitra navodila, ki vodijo uporabnika skozi nastavitve in umerjanje. Prikazane informacije pomoči so povezane z nastavitvijo/ možnostjo, ki si jo ogledujete.

PH in EC značilnosti:

pH CAL Check™

Za doseganje zanesljivih rezultatov je pravilno umerjanje sistema pH elektrode ključnega pomena. Hannin ekskluzivni sistem "CAL Check" vključuje več funkcij, ki uporabnikom pomagajo doseči ta cilj.

· Ob vsaki kalibraciji pH ta merilni instrument primerja novo kalibracijo s prejšnjo. Ko ta primerjava pokaže pomembno razliko, s sporočilom uporabnika opozori, naj očisti elektrodo, preveri pufer ali oboje.
· Če so meritve predaleč od kalibracijskih točk, bo instrument opozoril uporabnika s sporočilom na LCD zaslonu.
· Po kalibraciji se na zaslonu prikaže stanje pH elektrode ter tudi datum in ura.
· Da bi se izognili odčitku s starimi umeritvami, instrument samodejno opomni uporabnika, ko je kalibracija potekla.

CAL Check opozarja na morebitne težave med umerjanjem

Izčrpni podatki o GLP

Zapisovanje v realnem času

EC USP način

Hannin HI5522 in HI5521 oba imata EC sondi, ki se lahko uporabljata za merjenje prevodnosti, potrebne za pripravo vode za injiciranje (WFI) v skladu z USP <645>. Instrumenti dajejo jasna navodila, kako izvesti vsako fazo in samodejno preverijo, ali so temperatura, prevodnost in stabilnost v mejah USP. Obsežni rezultati so predstavljeni na enem samem zaslonu na koncu testa. Do 200 poročil se lahko shrani za prihodnji priklic.

ISE značilnosti

ISE inkrementalni postopki

Določanje ionske koncentracije z ISE je mogoče hitreje in lažje doseči s poenostavljenimi inkrementalnimi metodami/postopki. Inkrementalni postopki vključuje dodajanje standarda vzorcu ali vzorec k standardu ter zaznavanje spremembe mV zaradi dodatka in ta razlika določa koncentracijo. V preteklosti bi uporabnik uporabil matematične enačbe za določitev koncentracije ionov v vzorcu; v HI5522 merilniku pa se koncentracije vzorca izračunajo samodejno in se nato beležijo v poročilo ISE metode; lahko se do
200 poročil shrani za bodoči priklic.

Celoten postopek je mogoče ponoviti na več vzorcih, ne da bi ponovno vnesli niz parametrov. Poročila lahko natisnete in sicer z uporabo računalniške programske opreme (HI92000). Tehnike inkrementalne metode lahko zmanjšajo napake v spremenljivkah, kot so temperatura, viskoznost, pH ali ionska jakost. Elektrode ostanejo potopljene skozi celoten postopek, s čimer se skrajša čas merjenja, odstrani se prenos vzorca in s tem povezane napake. Znano seštevanje, znano odštevanje, dodajanje analita in inkrementalni postopki odvzemanja analita so standardne metode izbire, ki jih ponuja HI5522.

Dva kanala

Dva merilna kanala HI5522 sta galvansko izolirana, da
odpravita hrup in nestabilnost. V ISE načinu ta instrument omogoča izbiro več inkrementalnih metod. Komunikacija je prek opto izoliranega USB-a.

 

 

 

Specifikacija

 

Ime specifikacije

Podrobnosti

Koda HI5522-01
pH razpon pH: -2.000 do 20.000; mV: ±2000
pH resolucija pH: 0.1, 0.01, 0.001; mV: 0.1
pH natančnost (@25°C/77°F) ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD; ±±0.2 mV ±1 LSD
pH kalibracija samodejna, do pettočkovna kalibracija, na voljo je osem standadnih pufrov (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) in pet pufrov po meri
pH temperaturna kompenzacija samodejna ali ročna od -20.0 do 120.0 °C
EC razpon 0.000 do 9.999 μS/cm, 10.00 do 99.99 μS/cm, 100.0 do 999.9 μS/cm, 1.000 do 9.999 mS/cm, 10.00 do 99.99 mS/cm, 100.0 do 1000.0 mS/cm dejanski EC*
EC resolucija 0.001 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
EC natančnost ±1% odčitavanja (±0.01 μS/cm)
EC kalibracija samodejno prepoznavanje standarda (0.000 μS/cm, 84.00 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.000 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.00 mS/cm, 111.8 mS/cm) ali standard uporabnika; eno – ali večtočkovna kalibracija
TDS razpon 0.000 do 9.999 ppm, 10.00 do 99.99 ppm, 100.0 do 999.9 ppm, 1.000 do 9.999 ppt, 10.00 do 99.99 ppt, 100.0 do 400.0 ppt dejanske TDS* (z faktorjem 1.00)
TDS resolucija 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt
TDS natančnost ±1% odčitavanja (±0.01 ppm)

EC/TDS temperaturna kompenzacija

Onemogočena, linearna, ali nelinearna (naravna voda)
Korekcijski koeficient temperature 0.00 do 10.00 %/°C
Razpon slanosti Praktična lestvica: 0.00 to 42.00 psu; lestvica naravne morske vode: 0.00 to 80.00 ppt; odstotna lestvica: 0.0 to 400.0%
Resolucija slanosti 0.01 za praktično lestvico /lestvico naravne morske vode; 0.1% za odstotno lestvico
Natančnost slanosti ±1% odčitavanja
Kalibracija slanosti Odstotna lestvica – enotočkovna (s standardom HI7037)
Temperaturna kompenzacija slanosti Onemogočena, linearna, ali nelinearna (naravna voda)
Temperaturni razpon -20.0 do 120.0 ˚C**; -4.0 do 248.0 ˚F**; 253.15 do 393.15 K**
Temperaturna resolucija 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K
Temperaturna natančnost ±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K (brez sonde)
ISE razpon 1 x 10⁻⁶ to 9.99 x 10¹⁰ koncentracija
ISE resolucija 1; 0.1; 0.01; 0.001 koncentracija
ISE natančnost @ 25 °C/77 °F ±0.5% (enovalentni ioni); ±1% (dvovalentni ioni)
ISE kalibracija samodejna, do pettočkovna kalibracija, na voljo je pet standadnih raztopin pufrov (0.1, 1, 10, 100, 1000 izbira koncentracije) in pet pufrov po meri
pH elektroda Stekleno ohišje pH elektrode HI1131B z BNC konektorjem in kablom dolžine 1 m (3.3’)  (vključeno)
EC/TDS sonda HI76312 platinasta sonsa EC/TDS s šritimi obroči in kablom dolžine 1 m (3.3’) (vključeno)
Temperaturna sonda HI7662-T sonda iz nerjavečega jekla z kablom dolžine 1 m (3.3’) (vključeno)
Napajanje 12 VDC adapter (vključen)
Okolje 0 do 50°C (32 do 122°F; 273 do 323 K), RH največ 95% brez kondenzacije
Dimenzije 160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”)
Teža 1.2 kg (2.64 lbs.)
Informacije o naročilu HI5522 vključuje pH elekrodo HI1131, temperaturno sondo HI7662-T, prevodno sondo HI76312, nosilec za elektrodo HI76404W, pH 4.01 vrečko s pufrsko raztopino HI70004, pH 4.01 vrečko s pufrsko raztopino HI70007, dve vrečki z raztopino za čiščenje elektrode HI700601, 3.5M KCl raztopino elektrolita (30ml) HI7082, 12 VDC adapter ter navodila za uporabo.
Metoda Skladno z USP <645> 
Opombe *Nekompenzirana prevodnost (ali TDS) je vrednost prevodnosti (ali TDS) Brez temperaturne kompenzacije. **zamnjšano na dejanske meje /limit sonde
Garancija 2 leti
Vse cene so brez DDV in brez stroškov dostave, razen če ni to kako drugače določeno. Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenjia) — davčna številka: SI92346669 © 2024 Vse pravice pridržane