SPREMLJAJTE NAS NA DRUŽBENIH

                      OMREŽJIH

    facebook    twitter    linkedin

 Webshop

HANNA BLOG

Preverite nasvete strokovnjakov in uporabne informacije na našem blogu!

>HANNA BLOG

Zadnji članki na blogu

Kako pravilno vzdrževati testerje?

Objavljen 15.December 2015

V podjetju Hanna Instruments se zavedamo, da vsak uporabnik ni strokovnjak, ki je že seznanjen s pravili vzdrževanja za pH, EC ali ORP testerje. V tej objavi vam bomo predstavili nekaj nasvetov za uporabo in vzdrževanje vaših testerjev.

tester blog4

Več

Poslovno sodelovanje

Ste zainteresirani za poslovno sodelovnje s HANNA Service?

Za več informaciji kliknite TUKAJ ali nas kontaktirajte po telefonu ali e-mailu!

Kmetijstvo

Kmetijstvo

 

HANNA Instruments ponuja širok izbor izdelkov, ki so posebej zasnovani za kmetijski sektor. Natančna in zanesljiva analiza zemlje, vode in svetlobnih pogojev so bistvenega pomena za povečanje količine pridelka in zagotavljanja optimalne rasti rastlin.
Produkti Hanna Instruents so izredno enostavni za uporabo, kakovostne izdelave, cenovno ugodni in z njimi lahko izmerimo parametre kot so: pH, električna prevodnost, TDS, temperatura, vlažnost in količina makro- in mikrohranil kot so dušik (N), fosfor (P), kalij (K), kalcij (Ca), magnezij (Mg), žveplo (S), železo (Fe), mangan (Mn), cink (Zn)...

Analize zemlje so bistvenega pomena za izbiro najustreznejših rastlin za gojenje, prihranek pri gnojenju, za povečanje pridelka in odpornosti rastlin ter za zmanjšanje onesnaženosti okolja.

pH

Meritev pH je ena izmed najpomembnejših meritev za pridelovalce rastlin. Vrednost pH dobimo z meritvijo koncentracije vodikovih ionov (H+) v vodi ali zemlji.

Večja kot je koncentracija vodikovih ionov, manjši je pH. pH merimo v enotah od 0 do 14, kjerje:

  • pH manjši od 7 kisel,
  • pH = 7 je nevtralen in
  • pH večji od 7 je bazičen.

pH vrednost je pomembno poznati pri vzgoji rastlin, ker vpliva na to, kako bodo rastline absorbirale hranila, vpliva na topnost gnojil, ionsko moč soli idr. Na podlagi rezultatov pH lahko izberamo najustraznejša gnojila, lahko vidimo ali moramo zemljo apniti oz. kisati. Če ima zemlja ali voda npr. visok pH, se lahko pojavijo znaki pomanjkanja hranil kot so železo, cink, mangan in bor. Po drugi stani če je pH prenizek, se lahko pojavi toksičen vpliv določenih hranil in prevelika "dobavljivost" hranil lahko poškoduje rastline.

 

Alkalnost

Alkalnost je še ena meritev, ki bi jo pridelovalci morali poznati. Ta parameter je tesno povezan s pH in nam pove kapaciteto vode, da omeji spremembe pH (puferska kapaciteta vode). Glavne sestavine vodne alkalnosti so:


karbonati (CO32-),
bikarbonati (HCO3-) in
topni hidroksidi (OH-).

Alkalnost je običajno izražena v mg/L (ppm) kalcijevega karbonata (CaCO3). Večja kot je alkalnost, več kisline lahko dodamo brez da bi bistveno spremenili pH.

Primer:

Pridelovalec A ima vir vode s pH 9.0 z alkalnostjo 40 mg/L CaCO3.
Pridelovalec B ima vir vode s pH 8.0 z alkalnostjo 120 mg/L CaCO3.

Oba pridelovalca bi rada, da bi bil pH njihove vode za namakanje 5.5. Čeprav ima voda od pridelovalca A višji pH, mora pridelovalec A dodati manj kisline kot pridelovalec B, da doseže želeni pH.

Manj kot 40 mg/L CaCO3 smatramo kot nizko alkalnost in dodana kislino bo hito kislina spremenila njen pH. Iz tega vidimo, da sta pH in alkalnost bistvena parametra, da ugotovimo koliko kisline dodati, da dosežemo želen pH.  

 

Električna Prevodnost (E.C.)

Električna prevodnost je dejansko meritev slanosti. Previsoka slanost lahko poveča osmotski tlak okrog korenin in prepreči učinkovito absorpcijo vode ali pa povzroči toksičnost zaradi visoke koncentracije določenih ionov  (npr. Na+ ionov). Nekatere rastline so bolj občutljive na višjo električno prevodnost kot ostale in vsaka vrsta rastlin ima mejo električne prevodnosti, preko katere se njen donos zmanjša. Visoka slanost izvira iz naravnih lastnosti zemlje ali pa je posledica prekomernega gnojenja. Vsaka vrsta rastline bolje uspeva v neki optimalni stopnji prevodnosti, ki je običajno definirana v mS/cm. Točna optimalna prevodnost je odvisna tudi od strukture tal, vendar običajno ne bi smela presegati vrednosti 1,5.

 

Rastlinska hranila

Obstaja 13 esencialnih hranil, ki jih rastline potrebujejo za normalno rast. Hranilom, ki jih rastline potrebujejo v večjih količinah, pravimo makrohranila. Mednje spadajo dušik, fosfor, kalij, magnezij, kalcij in žveplo. Mikrohranila so potrebna v veliko manjših količinah, vendar so kljub temo ključnega pomena za rastline in velikokrat prezrta.

Dušik je eno izmed najpomembnejših hranil za rastline. Pomankanje dušika povzroča zakrnelo rast, listno klorozo in bistveno zmanjša donos. Po drugi strani preveč dušika povzroča slab koreninski sistem, nečvrsto rastlinsko tkivo, upočasnjeno zorenje, manj kakovostne pridelke in večjo dovzetnost do bolezni in škodljivcev. Nadziranje količin dušika je nujen pogoj, če želimo optimizirati donos in minimizirati izpust dušika v okolje. Upravljanje z dušikom je običajno kompleksno opravilo, ki potrebuje redno analizo zemlje in vode.

Fosfor je tudi esencialno makrohranilo za rastline. Sodeluje pri različnih metabolnih procesih, kot so fotosinteza, sinteza ogljikovih hidratov, prenos energije itd. Viri fosfor v zemlji izhajajo iz organskih spojin in mineralov. Količina fosforja, ki je dostopna rastlinam je običajno dosti nižja kot količina celotnega fosforja v zemlji. To je še posebej probelmatično pri bazičnih apnenčastih tleh, zato je gnojenje s fosforjem včasih izrednega pomena. Simptomi pomankanja fosforja se kažejo v slabi rasti, zaviranju cvetenja, slabem razvoju koreninskega sistema in vijoličnem obarvanju starejših listov. Preveč fosforja navadno zavira absorbcijo mikroelementov, kot so železo, mangan in cink. Prekomerno gnojenje s fosforjem ni neobičajno in veliko pridelovalcev uporablja prevelike količine fosforjevih gnojil, kar škodi okolju in predstavlja nepotreben strošek.

Kalij je potreben v večjih količinah za optimalno rast in razmnoževanje rastlin. Vpliva na velikost rastlin, barvo, okus in nenazadnje tudi na obliko pridelkov. Kalij igra tudi velliko vlogo pri regulaciji vode v rastlinah. Vpliva namreč na absorpcijo vode preko korenin in izgubo preko listnih rež. Kalij je poznan pri povišanju odpornosti proti suši. Pomankanje kalija povzroča sušenje listov in porumenelost listnih robov. Pri pomanjkanju kalija bodo rastline počasneje rastle, bile manj odporne na spremembe temperature in sušo ter bodo izgubile liste hitreje kot sicer. Obratno, preveč kalija preprečuje absorpcijo magnezija in rastline začnejo kazati znake pomanjkanja Mg. 

Magnezij ima veliko ključnih vlog pri rastlinah. Ena izmed najbolj znanih magnezijevihfunkcij je vloga v procesu fotosinteze, saj je sestavni del klorofila. Pomanjkanje magnezija povzroča manjši donos in večjo občutljivost na rastlinska obolenja. Prvi simptomi pomanjkanja so bledi listi, ki nato razvijejo medžilno klorozo.

Kalcij je bistvena sestavina rastlnskih celičnih sten. Sodeluje tudi pri mnogih encimskih in hormonskih procesih. Kalcij je tudi znan po tem, da močno vpliva na kvaliteto sadežev. Simptomi pomanjkanja kalcija lahko privedejo k zvitju mladih listov, madežev na mladih listih, slabo rast, posušene konice listov, zakrnele korenine in poškodbe sadežev.

Pomanjkanje žvepla postaja v zadnjih letih vedno bolj prepoznavna težava. Oljnice, stročnice in krmne rastline ter razna zelenjava potrebuje žveplo v količinah, ki so primerljive s količinami fosforja. Žveplo spodbuja aktivnost in razvoj encimov in vitaminov. Žveplo je tudi bistveno pri nastanku klorofila in sintezi olj.

Mikrohranila so zelo pomembni elementi, ki so ključni za rastlinsko rast in razvoj. V nasprotju z makrohranili so potrebna v manjših količinah. Ti elementi so bor (B), baker (Cu), železo (Fe), klor (Cl), mangan (Mn), molibden (Mo) in cink (Zn). Analzie mikrohranil v zemlji se običajno izvaja  manj pogosto, ampak so kljub temu zelo pomembne, če želimo imeti zdrave rastline z optimalnimi donosi. Veliko krat vnos določenega mikrohranila zadostuje za obdobje od 3 do 5 let, zato je zelo pomembno vedeti v kakšnih količinah ga je potrebno dodati.

 

HS 10002 in HS 10004

Naši izdelki so zelo enostavni za uporabo, cenovno ugodni in vam bodo omogočali merjenje nekaterih kritičnih parametrov kot so pH, Električna Prevodnost (EC), Skupne Raztopljene Trdne snovi (TDS), Temperatura, Vlažnost ter količino nekaterih bistvenih hranljivih snovi kot so Dušik, Fosfor, Kalij, Kalcij, Magnezij in mnogo drugih.

Vsi našteti paramatri so bistveni za pravilno rast rastlin in zelenjav.

Zakaj bi počakali na rezultate iz laboratorija, če lahko opravite sami vse potrebne analize?

HANNA Instruments je poleg naštetega razvil tudi napredne sisteme za fertigacijo vseh vrst kultur.

Pomembnost raznih parametrov za kmetijski sektor

Tukaj spodaj lahko najdete nekaj informacij o pomembnosti raznih parametrov za kmetijski sektor.

Zakaj je pomembno analizirati zemljo?

Da bi rastle in uspevale, rastline potrebujejo pravilno kombinacijo raztopljivih soli in hranljivih snovi. Drevesa in rastline vpijajo hranila iz zemlje in v primeru, da se ta hranila ne obnovijo bomo imeli hranil pomanjkljivo zemljo. Kot posledica bomo imeli majhne in bolne rastline.

Zakaj je pomembno meriti vrednost pH in Električne Prevodnosti zemlje?

Kmetijstvo 1pH in Električna Prevodnost (EC) nista samo dva pomembna parametra ampak sta najbolj pomembna parametra, ki jih je potrebno meriti v zemlji, ker odločilno vplivata na sposobnost vpijanja hranjljivih snovi  s strani rastlin.


pH


Vsaka zemlja ima svoj pH, ki je laho kisel, nevtralen ali bazičen. Vrednost pH občutno vpliva na sposobnost vpijanja hranljivih snovi.

Da bi imeli najboljše vpijanje, je najustreznejša vrednost pH zemlje v bližini nevtralnosti (pH = 7) toda vsaka rastlina ima svoj najustreznejši interval pH v katerem raste boljše, ker boljše vpija hranljive snovi kot so dušik, kalij, fosfor, itd.

Torej je pomembno meriti vrednost pH, da bi izbrali pravilno vrsto kulture za določeno vrsto zemlje ali da bi lahko pravočasno posredovali v primeru da se vrednost preveč spreminja.

ECKmetijstvo 3

Saliniteta zemlje je povezana s količino mineralnih soli v njej in se meri kot vrednost Električna Prevodnost nasičenega izvlečka, izražen v mS/cm.

Vsaka rastlina ima najraje določeno vrednost prevodnosti ki lahko varira od 1 do 4 mS/cm. Nizke vrednosti EC kažejo na pomanjkanje hranjljivih snovi, ki povzroča hiranje rastlin. Visoke vrednosti EC pa kažejo na presežek hranjljivih snovi, ki otežuje njihovo vpijanje s strani rastlin.

Kateri so najbolj pomembni parametri, ki jih je treba testirati v zemlji?

Najbolj pomembni parametri, poleg pH in Električne Prevodnosti (EC), so Dušik (N), Fosfor (P) e Kalij (K).

Dušik je element bistvenega pomena za rast rastlin in je dejavnik ključnega pomena za gnojenje. Pravilna količina dušika omogoča pravilno rast celotne strukture.

Kmetijstvo 4Fosfor prispeva k nastanku čebulic, korenin in rož.

Kalij pa ima pomembno vlogo pri količini vpite vode s strani korenin in prispeva k temu, da bo rastlina odpornejša na bolezni.

Kdaj je potrebno testirati zemljo?

Vam predlagamo, da redno testirate zemljo,predvsem pred sejanjem, zasaditvijo in gnojenjem ter po dodajanju nove zemlje, umetnega ali naravnega gnojila.

S testiranjem vaše zemlje si boste zagotovili rastline v najboljšem stanju in boste preprečili rast bolnih in majhnih rastlin.

kmetijstvo

Kontakti

Hanna Service d.o.o.

Sermin 75H, Bertoki

6000 Koper - Slovenija

Tel: +386 (0) 59096690 / 91

Fax: +386 (0) 59029898

info@hannaservice.eu

DELOVNI ČAS:

Pon-pet: od 9.00 do 17.00

Sobota in nedelja: zaprto

Davčna števlika: SI92346669

Katalog proizvodov

S klikom na spodnjo povezavo, boste lahko prelistali naš aktualni katalog proizvodov mamenjen različnim panogam!

Der Hanna neue Katalog

HANNA SPLOŠNI KATALOG

Katalog je v angleščini.

Prijava na e-Novice

Novosti, ugodnosti in dogodki. Prijavi se na e-Novice!